ČERNOBYLSKÁ HISTORIE

Černobyl má bohatou historii ze středověku (první zmínka v roce 1193) a od 16. století má silný židovský vliv (více o židovských dějinách na našem blogu). Černobyl byl silně zasažen druhou světovou válkou a pod Sovětským svazem se stal lodním opravárenským střediskem založeným na řece Pripjať. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a snadnému přístupu k vodě byl vybrán ministerstvem energetiky SSSR pro výstavbu elektrárny, která je vzdálena 20 km od města Černobyl. Výstavba jaderné elektrárny V.I. Lenina začala v roce 1970. Současně bylo v blízkosti města postaveno satelitní město Pripjať a po startu prvního reaktoru v roce 1977 bylo město Černobyl osídleno 14 000 obyvateli. Díky dopravním spojům - autobusům, vlakům a dokonce i lodím - se stalo regionálním centrem s velkými vyhlídkami. Plány sovětů ohledně elektrárny v Černobylu byly rozsáhlé - měly se stát největší jaderní elektrárnou na světě s 12 reaktory, každý s výkonem 1000 MW. Hotové byly čtyři reaktory a další dva již ve výstavbě, když se změnil osud celé zóny.

Černobylská katastrofa - co se ve skutečnosti stalo?

Nehoda jaderné elektrárny v Černobylu se udála 26. dubna 1986. Byla to největší katastrofa v dějinách jaderné energetiky. Výbuch nastal ve čtvrtém bloku černobylské elektrárny, která se nachází jen 120 km od hlavního města Ukrajiny, Kyjeva a blízko hranic s Běloruskem.

Elektrárna v Černobylu byla tehdy jednou z největších na světě. Sloužila jako součást strategického vojenského programu pro sovětskou armádu. Samotná nehoda vznikla jako důsledek náhodného selhání více faktorů. Kromě skutečnosti, že reaktor neměl aktualizovaný bezpečnostní systém, měl také nízkou úroveň automatizace. Během oné osudné noci 26. dubna probíhal experiment, který měl testovat nouzový chod turbogenerátoru. Snižování výstupního výkonu na téměř zastavení jaderné řetězové reakce, nasledované prudkým zvýšením výstupního výkonu, spolu se zastavením chlazení vody do jádra reaktoru, vedlo k přehřátí paliva a ke zničení jádra reaktoru.

V 1:24 místního času, 40-60 sekund po začátku experimentu došlo ke dvěma velkým výbuchům. Dle některých vyšetřovatelů nehody, vytáhnutím všech regulačních tyčí z aktivní zóny reaktoru, spolu s rostoucí výkonnostní kapacitou reaktoru, nebylo možné výbuchu zabránit. Bylo také zaznamenáno, že některé bezpečnostní systémy byly v době exploze vypnuté nebo dokonce mimo provoz a kombinace rádioaktivní páry a vodíku vytlačila 1200 tunový kryt reaktoru a prorazila střechu reaktorového sálu. Po pár sekundách nastala druhá exploze. Několik nezávislých studií se shoduje na tom, že zatímco první exploze byla normální - chemická, druhá se spálením rychlych neutronů měla charakter jaderného výbuchu s dávkou 0,3 kilotun (cca 300 tun TNT). Svědci uvádějí, že první výbuch byl nasledován červenou září a druhý měl světle modrou zář, po které se nad reaktorem vytvořil oblak ve tvaru hřibu.

díra výbuch radiace na 4 reaktoru Černobyl elektrárna

Jaderná katastrofa byla jen náhoda. Reaktor měl totiž projít experimentem, který měla provést jiná směna, speciálně vyškolená na takovou práci. Experiment byl však kvůli nadcházejícím květnovým slavnostem a elektřině, která byla potřebná pro splnění výrobního plánu, odložený o devět hodin. Toto zpoždění znamenalo, že experiment museli provést jiní zaměstnanci, než ti, kteří ho připravili. Noční směna provádějící experiment zahrnovala méně zkušené operátory. Hned po havárii byly ostatní reaktory odstaveny a řízení elektrárny se dostalo pod krizový režim, který byl řízen z bunkru pod elektrárnou (jeho řídící místnost můžete navštívit na našem zájezdu do černobylské elektrárny a města Pripjať)

Časová osa černobylské katastrofy z 26. dubna 1986:

1:23 Dvě exploze bloku 4
1:26 Požární poplach v elektrárně
1:28 Příjezd hasičského sboru elektrárny
1:35 Příjezd hasičského sboru z města Pripjať
2:10 Uhašení ohně v turbínové hale
5:00 Zastavení bloku 3 z bezpečnostních důvodů
6:00 Armáda chemické brigády přichází na místo - získává reálné hodnoty radiace
6:35 Veškerý oheň uhašen. * Zničené jádro reaktoru hoří do 10. května 1986

Černobylský radioaktivní oblak cestuje po celém světě

Radioaktivní prach se začal šířit ze zničeného, ​​hořícího čtvrtého reaktoru elektrárny v Černobylu, a kontaminoval ovzduší široko daleko. Prvním krokem při likvidaci jaderné havárie bylo uhašení hořící reakční síly a střechy centrální strojovny. Prvním účastníkem havárie byla speciální hasičská jednotka, spolu s hasiči z nedalekého města Černobyl a města Pripjať, kteří požár uhasili do tří hodin po explozi. Přesto v srdci reaktoru stále hořela směs hmot obsahujících jaderné palivo ...

Hasiči, kteří zasahovali při nehodě, neznali příčinu požáru, právě proto jen nalili vodu na zničený reaktor. To zhoršilo situaci a následovalo několik menších výbuchů spolu s těžkou radioaktivní kontaminací. Aby se zabránilo dalšímu šíření radioaktivity do životního prostředí, byl reaktor naplněn pěti tisíci tunami bóru, dolomitu, písku, hlíny a olovnatých sloučenin - vrhaných z helikoptér létajících nad reaktorem ve dnech bezprostředně po nehodě. Tyto volné materiály uhasily hořící grafit a absorbovaly radioaktivní aerosoly. Dva týdny po havárii se sovětské úřady rozhodly uzavřít celý havarovaný blok elektrárny do speciálního sarkofágu - betonového těla s vlastním chladícím systémem.

kontaminace evropy mapa duben 1986 radiace šíření

Výbuch v Černobylu vynesl radioaktivní látky do výšky 1,5 kilometru. V této výšce zavál vítr od jihovýchodu radioaktivní oblak až do Skandinávie. Oblak přeletěl nad Skandinávií a pak se znovu vrátil zpět na Ukrajinu. V průběhu dne nehody se směr větru změnil na západ. Druhý kontaminovaný oblak takto letěl přes Polsko do Československa a dále do Rakouska. Tam se odrazil od Alp a odletěl zpět do Polska. Dnes již víme, že na světě není míst, kam by se radioaktivní mraky z Černobylu nedostaly.

Nejvíce byla postižená území Ukrajiny a Běloruska, které se rozhodli navždy evakuovat části své země kvůli kontaminaci životního prostředí. V procesu kontaminace hrál velkou roli radioaktivní jód. Tento prvek má krátký poločas rozpadu a relativně krátce po nehodě se přirozeně rozkládá na neškodné látky. Dnes se radioaktivní znečištění skládá zejména z látek, jako je stroncium a cesium, které mají 30-letý dezintegrační poločas rozpadu. Tyto látky nadále znečišťovaly okolní prostředí po celá desetiletí po nehodě. Izotopy plutonia a americia budou přítomny na příslušném území pravděpodobně několik tisíc let. Avšak mají zanedbatelný radiační vliv na lidské tělo. Přečtěte si více o záření a o tom, co to ve skutečnosti je v našem blogu (EN).

černobyl soud vinníci Fomin Bryukhanov Dyatlov

Vyšetřování nehody v Černobylu bylo oficiálně uzavřeno tak, že pracovníci elektrárny nedodrželi bezpečnostní předpisy. Ředitel elektrárny V. P. Bryukhanov a hlavní inženýr N. M. Fomin byli odsouzeni na 10 let odnětí svobody, zástupce hlavního inženýra A.S. Dyatlov na 5 let, náčelník reaktorového cechu A.P. Kovalenko a vedoucí směny v elektrárně B. V. Rogozhkin na 3 roky a státní inspektor Y. A. Laushkin na 2 roky vězení. Celý  proces se konal v černobylském kulturním domě, který byl původně synagogou. Události v jaderné elektrárně V. I. Lenina odstartovaly změnu bezpečnostních pravidel jaderné energie po celém světě. Přečtěte si více v našem blogu.

Černobyl znamená Pelyněk

Město Černobyl (Chornobyl - ukrajinsky) a oblast kolem něj nazývaná Polissya, je plochá borovicová půda s množstvím řek a močálů v severní části Ukrajiny na hranici s Běloruskem. Název města označuje rostlinu, která se nazývá pelyněk a kterou tady snadno najdete. Tato rostlina je také zmíněna v Bibli a mnozí křesťané věří, že smutný osud této oblasti byl nějakým způsobem předvídán (pro úplné proroctví, si prosím stáhněte si zdarma ebook '10 Mýtů a pravd o Černobylu'). Pelyněk je hořká bylina s bohatými léčivými a detoxikačními účinky. Většinou se používá na výrobu absintu.

Počet obětí černobylské katastrofy se různí. Samozřejmě, přímými oběťmi byli zejména pracovníci elektrárny, jakož i hasiči, kteří dostali smrtelné dávky radiace. V prvních 3 dnech bylo 299 hospitalizovaných pacientů s jasnými příznaky různých forem onemocnění způsobených ozářením, všichni byli posláni k léčbě do specializované nemocnice č. 6 v Moskvě. Oficiálně je 28 přímých obětí černobylské nehody. Většina přímých obětí je pohřbena na hřbitově Mitino v Moskvě. Každé tělo je utěsněné v betonových rakvích kvůli jejich vysokému ozáření.

Katastrofa v Černobylu ovlivnila životy přibližně 600 000 lidí. Oficiální dokumenty rozdělují oběti radiace do několika kategorií. Například největší skupina sestává z 200-240 tisíc likvidátorů - záchranářů, vojáků, kteří vykonávali dekontaminační práci, hasičů a policistů. Kromě toho existuje skupina zhruba 116 tisíc obyvatel znečištěných oblastí v blízkosti Černobylu. Dalších 220 tisíc lidí bylo evakuováno později ze znečištěných území Běloruska, Ukrajiny a Ruska. Přesto asi 5 milionů lidí v současnosti žije ve znečištěných oblastech. Celkově lze více než 10 milionů lidí považovat za nemocné z důvodu černobylské katastrofy, 3,2 milionu jen na Ukrajině (zbytek je zaznamenán v Bělorusku a Rusku).

Město duchů

Pripjať byla kdysi modelovým městem sovětské vlády. Město bylo postaveno v roce 1970 pro pracovníky jaderné elektrárny a jejich rodiny. Průměrný věk obyvatel města byl v době nehody 25 let. Pripjať měla veškerý luxus moderního města - železniční stanici, přístav, nemocnici a dokonce i zábavní park.

Pripyat předtím fotografie historie předtim a poté

V den černobylské havárie státní představitelé neinformovali 50 000 obyvatel o hrozbě radioaktivního znečištění ovzduší; ani jim neposkytli jodové pilulky, které by pomohly proti účinkům ozáření. Nehoda elektrárny způsobila, že úroveň záření překročila běžné hodnoty až o tisícinásobek. Evakuace města Pripjať se uskutečnila až den po nehodě - odpoledne 27. dubna 1986 vlakem, lodí a především autobusy. Obyvatelé si mohli s sebou vzít pouze nezbytné věci, protože očekávali návrat do tří dnů. Tyto mylné informace byly rozšířeny proto, aby se předešlo panice a zabránilo tomu, aby si lidé s sebou brali příliš mnoho zavazadel. Později se úřady rozhodly, že město musí zůstat prázdné navždy.

24. duben, 1986 o 14:00h

Pro obyvatele města Pripjať! Rada města vás informuje, že v důsledku nehody v elektrárně v Černobylu, se ve městě Pripjať zhoršují radioaktivní podmínky. Komunistická strana, její úředníci a ozbrojené síly dělají potřebné kroky v boji proti tomu. Avšak s cílem udržet lidi v co největším bezpečí a ochránit jejich zdraví, jak je jen možné, přičemž děti jsou nejvyšší prioritou, musíme dočasně evakuovat občany v nejbližších městech regionu Kyjev. Z těchto důvodů bude mít každý bytový blok od 27.dubna (14.00 hod) k dispozici autobus, který bude pod dohledem policie a městských úředníků. Doporučujeme, abyste si s sebou vzali dokumenty, důležité osobní věci a určité množství jídla. Vedoucí pracovníci veřejných a průmyslových zařízení města sepsali seznamy zaměstnanců, kteří mají zůstat v Pripjati, aby udrželi zařízení v dobrém pracovním stavu. Všechny domy budou během evakuace hlídané policií. Soudruzi, dočasně opouštějící své rezidence, ujistěte se, že jste vypnuli světla, elektrická zařízení a vodu a zavřeli okna. Prosím, zůstaňte klidní a v pořádku v procesu této krátkodobé evakuace.

Během evakuace brali nejdříve jen ženy a děti, ovšem i tak byl v této části SSSR nedostatek autobusů. Autobusy musely přijíždět z jiných částí země, aby evakuovaly všech 50 tisíc obyvatel města Pripjať. Řada na autobusy byla dlouhá 20 kilometrů - což znamená, že když první autobus opustil Pripjať, poslední autobus nemohl z dálky ani jen vidět komíny elektrárny. Za méně než tři hodiny bylo město prázdné a zůstane prázdné už navždy. Po evakuováni města Pripjať, začala evakuace dalších vesnic ve vzdálenosti 30 kilometrů od reaktoru a trvala až do začátku května. Dekontaminační práce byly provedeny v 1 840 osadách. Avšak černobylská uzavřená zóna nebyla vytvořena až do roku 1994, kdy byli přemístěni do nových bytů v regionech Kyjev a Žitomir obyvatelé posledních vesnic v západní části.

Pripjať evakuace 1986 lidé poté fotografie

Během evakuace neměli lidé z města Pripjať dovoleno vzít s sebou domácí zvířata ani skot; vzhledem ke skutečnosti, že tato zvířata mohla mít kůži kontaminovanou radioaktivním prachem. Aby se zabránilo další kontaminaci prostředí, speciální síly musely likvidovat každé zvíře v černobylské zóně. Dne 5. května byla ukončena evakuace lidí žijících v uzavřené zóně (okolo 30 km od Černobylu). Dnes je zakázáno vstupovat do zóny, s výjimkou bývalých obyvatel, kteří navštěvují hřbitovy nebo osoby s povolením, například turistů a pracovníků. Přibližně 150 osob (většinou důchodců) stále žije v této uzavřené zóně a všichni zde žijí na vlastní riziko. Můžete je navštívit během svého dvoudenního zájezdu v Černobylu a zjistit, jak žijí, a zeptat se, proč se vrátili. Kromě těchto obyvatel zde pracuje kolem 3000 pracovníků, kteří jsou ve speciálním režimu a starají se o samotnou černobylskou zónu. V elektrárně v Černobylu stále pracuje přibližně 2500 pracovníků, i když je od roku 2000 zcela odstavena. Kromě likvidace jaderného paliva zajišťují pracovníci i radiační bezpečnost a tok elektrické energie z Běloruska na Ukrajinu a naopak. Několik tisíc pracovníků pokračovalo i ve výstavbě nového sarkofágu, který byl dokončen v roce 2017. Více o novém bezpečnostním krytu na našem blogu (EN).

pripjať předtím a poté fotografie lidé život

Pripjať je dnes město duchů a přesto, že tam nikdo nežije, má specifický půvab a atmosféru. Pripjať neskončil jako některé blízké vesnice, které byly zničeny buldozery. Pouze desky na silnici s jejich jmény a mapa připomínají opuštěné vesnice. Město je hlídáno policií a armádou, stejně jako celá třicetikilometrová uzavřená zóna. Navzdory neustálé službě nezabránili rabování a pustošení, které nastalo v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu, kdy byla zóna méně střežena. Celé město Pripjať bylo vyrabované a není tam jediný byt, který by nebyl navštíven zloději, beroucí všechny drahocenné předměty. Obyvatelé měli v roce 1987 šanci vrátit se, aby si vzali pár svých věcí, ale jen malé procento tak učinilo. Ve městě působila vojenská továrna (Jupiter) až do roku 1997; slavný plavecký bazén fungoval až do roku 1998, avšak dnes jsou ještě více vyrabované a zničeny jako většina bytů nebo škol ve městě. Existují ještě tři části města, které jsou stále v provozu: čistírna (pro jadernou elektrárnu v Černobylu), garáže pro nákladní automobily a hlubinný vrt s čerpací stanicí (dodávka vody pro elektrárnu).

Město je plné dobových (tj. z 80.let) nápisů, znaků, knih nebo obrázků, většinou s Leninem a komunistickými motivy. Leninova ​​prohlášení a portréty jsou prakticky všude - v Paláci kultury, v hotelu, v nemocnici, na policejní stanici, jakož i ve školách a mateřských školách. Procházka po městě je jako cesta zpět do minulosti, jediný rozdíl je v tom, že kolem není ani jedna duše, jen zpěv ptáků. Člověk si může představit obraz doby, kdy město vzkvétalo, pouze díky historickým fotografiím, které vám ukážeme na našich zájezdech. Abyste získali ještě autentičtější pocit z období Sovětského svazu, nabízíme na našich Černobylských zájezdech sovětské uniformy či retro auta. Celé město bylo postaveno na zeleném drnu, krátce po vybudování elektrárny. Vše je vyrobeno z betonu a domy vypadají stejně jako v kterémkoliv jiném městě sovětského původu. Některé z nich jsou zarostlé stromy a sotva viditelné z cesty. Několik budov se zřítilo kvůli poškození a velkému množství sněhu, které napadlo před několika lety. Černobyl je živým příkladem toho, jak se může matka příroda vyrovnat s prací člověka. Za přibližně 20 let z tohoto města zůstanou pouze ruiny, pokud je nezachráníme. Neexistuje žádné jiné místo na světě, jako je toto.

Černobyľská atómova elektráreň nový pokrytí bezpečnosť dnes

Jaká je budoucnost?

Uzavřená zóna v Černobylu je synonymem pro tragédii a největší nehodu v oblasti jaderné energie na celém světě. Po více než 30 letech se stává místem naděje. Je to jediné místo na světě, kde je možné vidět, jak matka příroda zachrání člověka. To je jeden z důvodů, proč se oblast 30 kilometrů v roce 2016 stala přírodní rezervací. Najdete zde spoustu volně žijících živočichů, kteří nejsou běžně vidět jinde v Evropě a žijí společně; vlci, jeleni, divočáci, želvy, bobři a dokonce i divocí koně. U těchto zvířat nebyly nalezeny žádné mutace; naopak, mají velmi dobrou porodnost. Vy, turisté, probouzíte zónu, hlavně Pripjať, k životu. Jako největší turistická atrakce na Ukrajině je uzavřena zóna v Černobylu nejnavštěvovanější UrbEx destinací na planetě, s každoroční návštěvností více než 50 000 lidí. Cestovní ruch v Černobylu má významný vliv na místní hospodářství. Nečekejte fantastický hotel a obchody se suvenýry, zóna je vojenskou hlídanou oblastí s vlastními pravidly a podmínkami. Kromě turistiky hraje významnou roli i energie. Elektrárna v Černobylu je dnes distribučním centrem elektrické energie mezi Ukrajinou a Běloruskem. Navíc zde čínští investoři plánují postavit jednu z největších solárních elektráren kvůli infrastruktuře elektrické energie. Rovněž existuje projekt, ve kterém se v černobylské zóně vybuduje zásobárna jaderného paliva pro Evropu. Nový bezpečnostní kryt (sarkofág) nám poskytne dalších 100 let bezpečnosti a pro Ukrajinu spolu s Evropskou unií čas na nalezení způsobu, jak demontovat a vyčistit nejen starý sarkofág, ale také vše, co zbylo z reaktoru číslo 4. Ukrajina chce zachovat dědictví Černobylu jako turistického místa pro celý svět. Černobylská zóna a Pripjať se mění na přírodní muzeum období Studené války. CHERNOBYLwel.come začala svou misi - ukázat černobylskou atmosféru světu již v roce 2008 - zde je náš príběh

Pokud máte rádi čtení o Černobylu a jeho historii, stáhněte si zdarma ebook '10 Mýtů a pravd o Černobylu'

10 000 0000

nemocných ve 3 zemích

120 000

evakuovaných lidí ze 100 měst a obcí

5000+

lidí stále pracuje v černobylské zóně a černobylské jaderné elektrárně

2600+

kilometrů čtverečních kontaminované zóny

150

černobylských bábušek stále žijících v zóně

Kdy přijedete napsat svůj černobylský příběh?

VYBERTE SI ZÁJEZD