FUKUSHIMA 1 DAY GROUP TOUR (JAPAN)

"“If you only have time for one day this tour is the best choice you can take. We managed to see a lot of interesting places and the guide was super informative and very friendly making this trip..."

history pictures, videos and personal stories

Time Travel

Only the best of Fukushima area

Without the boring bits

dosimetric control twice a day and free loan of Geiger-Muller counters (dosimeters)

Supersafe

from pickup to drop off, no additional costs

Full service

Final price per person:
269 €
Hledáte dřívější termín vašeho výletu? Podívej se na naše soukromé zájezdy!
history pictures, videos and personal stories

Time Travel

Only the best of Fukushima area

Without the boring bits

dosimetric control twice a day and free loan of Geiger-Muller counters (dosimeters)

Supersafe

from pickup to drop off, no additional costs

Full service

1

day to remember

3

abandoned and recovering towns

12

breathtaking stops

50+

historical images and videos

200+

captivating photographs

Fukushima from a whole new perspective

Místo největší jaderné katastrofy 21. století se nyní stává místem, které v Japonsku jednoduše musíte navštívit. Příběh nestačí pouze slyšet, je nutné si jej prožít, avšak způsobem, který je zcela bezpečný.

Prozkoumejte spolu s CHERNOBYLwel.come ticho města duchů, kde jsou slyšet uklidňující vlny moře. Právě toto klidné moře se v březnu 2011 zvedlo o 15 metrů a zapříčinilo vznik tisícileté vlny tsunami. Vlna zničila domy, auta, ukončila životy. Škodila rychle, bohužel i trvale. Příčinou byla nehoda v jaderné elektrárně Dai-ichi Fukušima, která znečistila vodu a okolní zemi radioaktivními částicemi.

Představte si, že se váš život obrátí vzhůru nohama během několika málo hodin. Všechno musíte opustit, najít si novou práci, hledat si nové místo k životu. Po několika letech dostanete šanci se vrátit, ale okolí se změnilo k nepoznání. Přesně touto tragédií si prošli lidé ve Fukušimě.

Ale nyní se Fukušimě dostalo šťastného konce, můžete být jeho součástí. Buďte jedním z prvních mezinárodních turistů, kteří si projdou s naším profesionálním anglicky mluvícím průvodcem ulice, opuštěné domy, okolí s auty a školami. Nahlédněte do částí Namie, Futaba a Tomioka, které se v současné době nechávají čistit, dotkněte se okvětních lístků třešňových květů na dříve rušné ulici, ochutnejte místní lahůdky v nově otevřených restauracích, seznamte se s místními ručními řemesly. Potkáte se s hodnými lidmi, kteří tvrdě pracují na obnově svých komunit. Možná budete svědky toho, jak se dřívější sousedé obejmou po několika letech, kdy se neviděli.S naším jednodenním výletem, který začíná v Tokiu, prohloubíte svou úctu k přírodě a ochotě místních komunit. Budete moct na vlastní oči obdivovat, jak rychle se byli všichni schopni vzpamatovat z katastrofy, která přepsala historii lidstva.

PROGRAM:

 • 07:30 Sraz na nádraží v Tokiu
  • Opuštění Tokia
  • Krátká zastávka (občerstvení, WC)
  • Příjezd do zóny fukušimské tragédie
 • 11:30  životní výlet začíná:
  • Část Namie
  • Část Futaba
  • Část Tomioka
  • Kunitama svatyně
  • Ukedo základní škola
  • Opuštěné domy
  • Hřbitov
  • Nemocnice
  • Kontrolní bod vyloučení
  • Základní škola
  • Kontrola Geigerova počítače
  • Opuštěné obchody
  • Blok bytů
  • Salon Pachinko
  • Opuštěná auta
  • Opuštěné restaurace
  • Tradiční japonský oběd
 • 17:00 Odjezd ze zóny fukušimské tragédie
 • 20:00 Příjezd do Tokia

 

Připravte se na:

 • Kompletní program – vše jsme naplánovali, strávili jsme stovky hodin zkoumáním a studiem
 • Užitečný průvodce (angličtina)
 • Malé skupiny (maximálně 10 osob, minimum 4, v průměru 8)
 • Pohodlná doprava – cesta z a do Tokia s klimatizací
 • Dozimetr (Geiger-Mullerův počítač) – můžete ho používat kdykoli během prohlídky a zdarma
 • S námi nebudete nikdy hladovět – v ceně je zahrnuto chutné all inclusive (oběd)
 • Cestování časem - staré fotografie, příběhy, mýty
 • Připojte se k rodině – po výletu na vás nezapomeneme, zákazníci CHERNOBYLwel.come z celého světa si užívají naše výhody!
 • • A překvapení ... nemůžeme říct jaké, jinak byste si překvapení zkazili

Cestování časem – obrázky z historie, videa a osobní příběhy

Bez nudných prodlev - Pouze to nejlepší z oblasti Fukušima

Zcela bezpečné – kontrola s dozimetrem dvakrát denně a bezplatná půjčka Geiger-Mullerových počítačů (dozimetry)

Kompletní služba - od vyzvednutí až do konce, bez dalších nákladů

 

 

1 den, co si zapamatujete na celý život

3 opuštěná a zotavující se města

12 úchvatných zastávek

50+ historických obrázků a videí

200+ podmanivých fotografií

 

 

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

CHERNOBYLwel.come pro Vás navrhl nejlepší trasu kolem oblasti Fukušima se zastávkami, kde byly prokázány bezpečné hladiny radiace. Budete vybaveni dozimetrem (Geiger Mullerův počítač), který vám bude zdarma zapůjčen. Spolu s tímto přístrojem a vyškoleným průvodcem zajistíme, aby vaše celková dávka záření gama během jednoho dne stráveného v oblasti Fukušima nepřekročila 4 mikrosievrty (podobnou dávku radiace získá tělo při mezikontinentálním letu během 4 hodin), což jsou 4% bezpečné denní normy pro jaderné elektrárny. Kromě našich maximálních bezpečnostních opatření se CHERNOBYLwel.come postará o všechny dokumenty, povolení, materiály, dopravu, stravování, kvalifikované průvodce a překvapení. Mimo to poskytneme nejhlubší, nejfotogeničtější a nejdobrodružnější cestu do zóny Fukušima odkudkoli na Zemi. Zaručeno.

Během pandemie Corona zajišťujeme absolutní bezpečnost pro vás a vašich spolucestujících pomocí dezinfekce a bezpečnostních opatření na úrovni letecké společnosti : kontrolu teploty, rouška, rukavice, antibakteriální gel, dezinfikované autobusy a auta atd. Společně se můžeme ujistit, že se vrátíte domů bezpečně a se spoustou vzpomínek. Podrobnosti si prosím přečtěte V TOMHLE BLOGU. The tour is organized by CHERNOBYLwel.come. Minimum people on tour is 4.

SAFETY FIRST

CHERNOBYLwel.come has designed the best route around the Fukushima area with stops that are proven to have a safe radiation level. Armed with a dosimeter (Geiger Muller counter) that you will be lent free of charge and trained guide, we ensure your total dose of Gamma radiation during your one day spent in the Fukushima area will not exceed 4 microSieverts (a dose similar of 4 hours a body receives on an intercontinental flight), which is 4% of a safe daily norm for nuclear power plants. Besides our maximum safety measures, CHERNOBYLwel.come will take care of all documents, permits, materials, transport, dining, qualified guides and surprises. Furthermore, we will provide the most in-depth, most photogenic, and most adventurous trip to the Fukushima zone, anywhere on the planet. Guaranteed.

.
Read more

Vyberte si datum vašeho zájezdu