SAFETY

STRALING IN CHERNOBYL TOEN EN NU


Straling is een normale manier om energie uit te stoten en het gebeurt overal ter wereld, ook in ons lichaam. Al tientallen jaren is het woord "straling" verbonden met een plaats die de geschiedenis van de mensheid heeft veranderd. Chernobyl is het symbool van de grootste nucleaire energieramp in de geschiedenis van de mensheid met fatale gevolgen veroorzaakt door de verspreiding van de explosie van de vierde eenheid van de kerncentrale van Chernobyl. De stralingsniveaus in de energiecentrale en in de nabijgelegen gebieden (inclusief de stad Pripyat) varieerden van 0,1 tot 300 Sieverts per uur (bijna een miljard, 1.000.000.000, keer meer dan de gebruikelijke natuurlijke achtergrondstraling gemeten in microSieverts - μSv). Het meest werden radioactieve isotopen van jodium 131, cesium 137 en strontium 90 in de lucht gelanceerd. Als je toen zelfs maar tien minuten rond de brandende reactor zou staan, zou je al vanwege acute stralingsziekte (ARS) in levensgevaar komen.

Blootstelling van het lichaam aan straling. Wat u moet weten

Dankzij de voortdurende liquidatiewerken (het vuur in de reactorkern was volledig gedoofd twee weken na de explosie) en het feit dat de gevaarlijkste deeltjes (bijv. Iodine 131) een zeer korte halveringstijd* hebben en in minder gevaarlijke of stabiele isotopen veranderden, begon het stralingsniveau enkele weken na het ongeval langzaam te dalen. Door de bouw van het veilige omhulsel (de sarcofaag, die voltooid werd op 30 november 1986 in de verbazingwekkende tijd van slechts zeven maanden) boven de vernietigde reactor, nam de straling verder af en werd men in staat gesteld verdere liquidatiewerken uit te voeren. De radioactieve isotopen zijn doorgaans vrij zwaar en zakken van nature steeds dieper in de grond; elk jaar nemen ze af met ongeveer een centimeter, terwijl ze dieper in de grond zakken.

GEHALVEERD LEVEN? ... MAAR IK WIL EEN VOLLEDIG LEVEN!

*Halveringstijd is de tijd die nodig is om de radioactiviteit van een bepaalde isotoop tot de helft van de oorspronkelijke waarde te laten dalen. Dit betekent dat radioactiviteit nooit echt verdwijnt, maar na voldoende tijd verwaarloosbaar wordt. Na tien halveringstijden daalt de radioactiviteit bijvoorbeeld met duizend keer, na twintig halveringstijden met een miljoen enz.

Hoewel de geëvacueerde gebieden tegenwoordig nog altijd verlaten zijn, is het erg moeilijk om nog radioactiviteit te vinden die de natuurlijke achtergrondstraling overschrijdt. Dat is ook een van de redenen dat de uitsluitingszone met zijn straal van 30 km nu is veranderd in een natuurgebied. Binnen de tienkilometerzone kun je nog steeds radioactieve hotspots vinden, d.w.z. plekken op de grond met gecondenseerde straling die nog honderd en zelfs duizend keer het natuurlijke niveau overschrijden. Tijdens je reis in Chernobyl zul je zulke plaatsen te zien krijgen, maar je zult er niet lang blijven. Zelfs het Rode Bos-gebied (het dennenbos achter de kerncentrale dat opdroogde als gevolg van straling enkele dagen na het ongeluk), zien we op een snelle rit.

In 2016, toen de New Safe Confinement” over de oude sarcofaag werd gezet, daalden de stralingsniveaus rond de kerncentrale van Tsjernobyl 3-4 keer en zijn nu 1,2 μSv (microSieverts) per uur. In de nabijgelegen stad Pripyat kan het stralingsniveau op sommige plaatsen 0,9 μSv / uur bereiken, maar overschrijdt de natuurlijke stralingsniveaus van 0,3 μSv / uur normaal niet. De stralingsniveaus variëren, op basis van bijvoorbeeld het weer (lager in de winter, hoger in de zomer).

Blootstelling van het lichaam aan straling. Wat u moet weten

Is het gevaarlijk om Chernobyl te bezoeken?


Radiation Exposure events in the world explosion

Zoveel jaar na de ramp is het nu veiliger dan ooit om naar Chernobyl te reizen. Met meer dan tien jaar ervaring heeft CHERNOBYLwel.come de veiligste routes ontwikkeld die radioactieve plaatsen tijdens de Chernobyl-tours vermijden of er in slechts korte tijd doorheengaan. Toch slagen we erin om alle belangrijke en interessante plaatsen en gebouwen aan te doen, en op sommige tochten zelfs binnenin de kerncentrale te gaan. Tijdens één dag in de uitsluitingszone van Chernobyl vangt het lichaam een ​​dosis straling op die vergelijkbaar is met de natuurlijke achtergrondstraling die overal om ons heen wordt aangetroffen. Om dit in perspectief te plaatsen: deze dosis is gewoonlijk 300 keer minder dan een röntgenscan van het gehele lichaam en is vergelijkbaar de dosis die je opvangt in enkele uren in een vliegtuig, waar je meer blootgesteld bent aan kosmische straling vanuit de ruimte. Je staat bloot aan 3-4 μSv gammastraling op één dag (zie de soorten straling hieronder), een dosis die absoluut niet schadelijk is. Ter vergelijking: de meeste kerncentrales ter wereld hebben een veiligheidslimiet voor hun werknemers van 50-100 μSv per dag. Waarschijnlijk vang je tijdens je vlucht naar Kiev meer straling op dan op een dag in Chernobyl!

Bezoekers van de uitsluitingszone van Chernobyl doen er goed aan om radioactief stof te vermijden, dat zich op sommige plaatsen kan voordoen en in kleine (niet-gevaarlijke) hoeveelheden op kleding of schoenen kan blijven hangen. Daarom suggereert CHERNOBYLwel.come dat alle bezoekers hun kleding en schoenen grondig wassen voordat ze naar huis terugkeren. Elke avonturier die met CHERNOBYLwel.come reist, krijgt een stofmasker. En, als het enige reisbedrijf in Oekraïne, bieden wij u ook gratis het gebruik van Geiger Muller-tellers voor uw comfort en veiligheid. In tien jaar hebben we niet meer dan tien keer meegemaakt dat onze klanten hun schoenen moesten wassen voordat ze door de dosimetrische controle kwamen. Ondanks het lage risico vragen we je om dicht bij je gids te blijven en zijn of haar instructies te gehoorzamen. Op deze manier kunnen we jou een 100% veilige Tsjernobyl-tour garanderen.

MEER OVER STRALING


Alles om ons heen, inclusief ons lichaam, is gemaakt van atomen, die zijn weer samengesteld uit een kern van protonen en neutronen, en de elektronen die er omheen draaien. Atomen van hetzelfde chemische element hebben hetzelfde aantal protonen maar kunnen verschillen in het aantal neutronen. We noemen deze verschillende varianten van hetzelfde element isotopen. Twee van de bekendste isotopen van koolstof zijn bijvoorbeeld de zogenaamde koolstof-12 en koolstof-14, waarbij het getal het totale aantal protonen en neutronen aangeeft.

We kunnen alle isotopen verdelen op basis van stabiliteit of verandering in een proces dat we radioactief verval noemen, of gewoonweg radioactiviteit. De snelheid waarmee sommige radioactieve isotopen vervallen wordt gekenmerkt door de halveringstijd, die varieert van kleine fracties van een seconde tot miljarden jaren. Als de halveringstijd kort is, is het verval snel en noemen we zo'n isotoop meer radioactief.

Radiation exposure in daily life worldwide

Het is belangrijk om te begrijpen dat bepaalde niveaus van radioactiviteit heel normaal zijn omdat elk element een aantal radioactieve isotopen heeft en veel van hen komen van nature in onze omgeving voor. Dit maakt alle objecten om ons heen tot op zekere hoogte radioactief, inclusief onze lichamen die kleine hoeveelheden radioactief koolstof-14 en kalium-40 bevatten, en er gewoonlijk elke seconde ongeveer 8000 van vergaan. Onze lichamen zijn natuurlijk gewend aan deze lage onschadelijke niveaus van radioactiviteit.

Straling is het transport van energie en kan worden onderverdeeld in ioniserend of niet-ioniserend gebaseerd op het vermogen om atomen en moleculen te ioniseren en de chemische bindingen tussen hen te verstoren. Bijvoorbeeld, zichtbaar licht en radiogolven zijn beide vormen van veilige niet-ioniserende elektromagnetische straling, terwijl straling die wordt uitgezonden door radioactief verval gewoonlijk tot gevaarlijke ioniserende straling behoort. Het gevaar van ioniserende straling ligt in haar vermogen chemische bindingen in de cellen van levende organismen te verstoren, wat hen kan beschadigen en daardoor schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

De hoeveelheid geabsorbeerde straling wordt een dosis genoemd en voor ons is de belangrijkste de zogenaamde effectieve dosis, die rekening houdt met de hoeveelheid, het type straling en het biologische effect ervan. Dit is precies wat onze dosimeters tijdens uw bezoek aan Chernobyl zullen meten. De effectieve dosis wordt gemeten in Sieverts of meer praktisch microSieverts (1/1 000.000 van een Sievert). Onze dosimeters meten zowel het werkelijke stralingsniveau in microSieverts per uur en berekenen ook automatisch de totale dosis gedurende de tijd dat de dosismeter wordt ingeschakeld. Zoals vermeld, meet uw dosimeter tijdens een gemiddelde excursiedag in de uitsluitingszone ongeveer 3-4 microSieverts gammastraling.

Het idee van blootstelling aan een dosis straling lijkt misschien beangstigend, maar het is belangrijk om dit in perspectief te plaatsen. We moeten begrijpen dat sommige niveaus van straling, d.w.z. achtergrondstraling, volledig natuurlijk zijn en overal ter wereld voorkomen. Achtergrondstraling bestaat uit meerdere bronnen, waaronder straling afkomstig van alle radioactieve isotopen die van nature voorkomen in onze omgeving, en kosmische straling die uit de ruimte komt. De belangrijkste bron van achtergrondstraling is het radioactieve gas radon en dat op een natuurlijke manier wordt afgegeven uit de grond en door ons kan worden ingeademd. Vooral in gebouwen met slechte ventilatie kan dit gas zich concentreren en kunnen de stralingsniveaus gemakkelijk groter worden dan op de meeste plaatsen in de uitsluitingszone.

In cijfers is het wereldgemiddelde voor alle bronnen van achtergrondstraling ongeveer 8 microSieverts per dag. U kunt dus zien dat de door uw dosimeter gemeten 3-4 microSieverts gedurende de 10-12 uur van onze excursie volkomen veilig zijn en vergelijkbaar zijn met wat u normaal elke dag thuis zou ontvangen. Bovendien zijn er tegenwoordig veel plekken die van nature veel hogere niveaus van straling hebben dan Chernobyl. Het Guarapari-strand in Brazilië heeft het record, waar op sommige plekken de niveaus van straling de huidige Chernobyl-niveaus honderden keren kunnen overschrijden.

Naast natuurlijke bronnen van achtergrondstraling zijn er ook veel kunstmatige bronnen waar we routinematig aan worden blootgesteld. Dit omvat verschillende medische procedures, maar ook roken, omdat sigarettenrook aanzienlijke hoeveelheden radioactief polonium-210 bevat die kanker kunnen veroorzaken. Een andere radioactieve activiteit is reizen per vliegtuig omdat we op grote hoogten meer blootgesteld worden aan kosmische straling die meestal wordt afgeschermd door de atmosfeer. We zetten de meest voorkomende kunstmatige bronnen in tabel 1 hieronder. Zoals je kunt zien is roken een van de meest radioactieve activiteiten waar de mens mee te maken kan hebben. Door één pakje per dag te roken, ontvang je in één jaar 10.000 keer meer dan tijdens een excursie naar de Zone.

VIER SOORTEN IONISERENDE STRALING

*alfastraling: is de meest voorkomende straling omdat de meeste radioactieve isotopen vervallen door het uitzenden van alfadeeltjes. Alfadeeltjes bestaan uit twee protonen en twee neutronen. Omdat ze behoorlijk groot zijn en een elektrische lading dragen, is het heel gemakkelijk om ze te stoppen. Een stuk papier of enkele centimeters lucht is meestal voldoende om alfastraling effectief af te schermen. Wanneer alfa-radioactief materiaal wordt ingenomen of ingeademd en in direct contact komt met het weefsel van de inwendige organen, kan dit schade veroorzaken en nadelige effecten op de gezondheid veroorzaken. Daarom is het noodzakelijk om besmetting van voedsel te voorkomen, wat de belangrijkste reden is waarom het ten strengste verboden is om voedsel te consumeren tijdens uw reis in de uitsluitingszone.

*bètastraling: bestaat uit elektronen of zogenaamde positronen. Een stuk plastic, aluminiumfolie of een paar meter lucht kan het relatief gemakkelijk stoppen. Hierdoor detecteren uw dosismeters de bètastraling slechts kort in de buurt van de zogenaamde hotspots en vormt het geen ernstig gezondheidsrisico. Desalniettemin is het, net als bij alfastraling, van het grootste belang om de consumptie van mogelijk besmet voedsel te vermijden.

*gammastraling: is een type elektromagnetische straling, hetzelfde als zichtbaar licht of radiogolven, maar veel krachtiger. Het is een zeer doordringende straling die het best wordt afgeschermd door dikke lagen lood of beton. Gammastraling is een veel voorkomend type straling dat overal om ons heen in lage hoeveelheden wordt aangetroffen. Ons lichaam is daaraan gewend en kleine hoeveelheden gammastraling vormen geen ernstig gezondheidsrisico.

*neutronenstraling: ontstaat bij kernsplitsing dat een cruciale rol vervult bij het opwekken van kernenergie. Het is een zeer doordringende straling die het best wordt afgeschermd door materialen met een hoog neutronengehalte zoals paraffine of grote hoeveelheden water. Het is echter een zeer zeldzaam type straling dat alleen in de buurt van actieve kernreactoren te vinden is.

Het verglijken van verschillende dosis stralingen

Ben je op zoek naar maar straling in je leven?


Bananen zijn het meest radioactieve fruit dat wij kennen. Ze bevatten het radioactieve isotoop Kalium-40. Het eten van één banaan staat gelijk aan een stralingsdosis van 0,1 microSieverts. Dit staat echter niet in verhouding met roken of een bezoek aan Chernobyl.

De blootstelling aan straling in het dagelijkse leven

Er zijn andere plekken op de wereld die natuurlijk of historisch radioactief zijn, maar waar mensen minder vooroordelen bij hebben dan bij Chernobyl.

Boven alles zorgen we ervoor dat uw Chernobyl-excursie een van de veiligste avonturen van uw leven zal zijn.

PICK A TOUR